ZABEZPEČENÍ TISKOVIN A KARET

Ochranné hologramy pro malé a střední zakázky.
Nabízíme možnost zabezpečení tiskovin a výrobků na vysoké ochranné úrovně pro malé i velké zakázky bez nutnosti vynaložit jednorázové náklady na výrobu vlastního masteru (holografické předlohy). Cestou jsou tzv. chráněné holografické motivy – aktuálně PROTECTED a SENTINEL. Chráněné hologramy používáme k realizaci zakázek pro více zákazníků s tím, že je zachována identifikovatelnost hologramů – formou personalizace:
Pro více informací o aktuálně nabízených chráněných hologramech viz: detaily …

   Varianta: Personalizovaná destruktivní samolepka dodaná zákazníkovi: nejjednodušší a nejvyužívanější varianta
Nekopírovatelná značka je ve formě destruktivní holografické samolepky typu TE – při pokusu o odlepení se selektivně zničí holografická  vrstva.
Nesmazatelnou personalizaci samolepky lze provést formou textu nebo loga, standardní provedení laserem nebo v černou barvou.

Alternativně je možná modrá, červená, zelená – nejedná se však o Pantone barvy. Samolepky lze doplnit o číslování.
Samolepky s chráněným holografickým motivem bez personalizace nedodáváme

(narušila by se tak jedna ze základních charakteristik našich bezpečnostních samolepek – identifikovatelnost)..

Varianta: Aplikace hologramu do povrchu dárkového poukazu
Hologram neoddělitelně zalisován do povrchu tiskoviny. Vzhledem ke skutečnosti, že se aplikace provádí na adresní tiskovinu, personalizace není nutná. Za určitou variantu personalizace lze pokládat tvarovou rozmanitost, kterou tato technologie umožňuje za minimálních zvýšení nákladů.       

Přístup k ochraně = skutečná ochrana, žádné náhražky

Občas zákazníci požadují „jakýkoliv hologram“, cokoliv co zbylo z jiných zakázek“, něco „levné“, v domnění, že cokoliv čemu se říká hologram, je tím pravým ochranným prvkem. Je bohužel smutnou skutečností, že se na tiskovinách objevují holografické materiály vydávané za „ochranné“, přestože postrádají ochranné vlastnosti, protože jsou určeny např. pro reklamní nebo obalový průmysl.

V současnosti nejefektivnějším opatřením k zamezení padělání tiskovin, včetně dárkových poukazů, je využití nekopírovatelné ochranné značky tvořené vysoce bezpečnostním optickým variabilním prvkem (OVD) zjednodušeně nazývaným „hologram nebo bezpečnostní hologram“. Tato značka musí splňovat několik zásadních vlastností:
– při nakopírovaní či nafocení musí být na první pohled jasné, že něco není v pořádku (nepřirozené barvy, chybějící jemné detaily, žádné pohybové čí prostorové efekty),
– technicky je velmi náročná na výrobu,
– musí mít jasný původ = dostupná z jednoho zdroje