s

OCHRANA KVALITY.

 

TECHNICKÉ, BEZPEČNOSTNÍ  A ODOLNÉ ŠTÍTKY V PRŮMYSLU a  AUTOMOTIVE, JASNÁ IDENTIFIKACE ORIGINÁLU

Zákazníkovi, výrobci nebo dovozci garantuje originální původ a jeho průkaznost a tím i předpokládanou kvalitu výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY s ochrannými prvky

-     nedostupné pro padělatele

-     názorné pro laika

-     nepřenositelné

-     jednoznačně lze určit pomocí viditelných i skrytých prvků

Speciální a vysoce odolné štítky: 

speciální  produkt s velmi vysokou tepelnou, mechanickou a chemickou odolností,

součástí je možná integrace ochranného prvku

využití:  ochrana náhradních dílů,   označení vozidel VIN štítky,  snadná identifikace odcizených vozidel.

aplikace:    štítek libovolného tvaru podle přání zákazníka se zaintegrovanými vysoce ochrannými prvky, štítek personalizovaný laserem nebo ražbou.

 

Destruktivní holografická samolepka: 

holografická pečeť, která je při pokusu o sejmutí, nebo přenesení nevratně poškozena

využití:     -    označení originálních výrobků,     zajištění proti neoprávněné manipulaci,     pečetě na krabičky a podobně.

aplikace:  -     libovolný tvar samolepky podle přání zákazníka,    možnost průběžného číslování samolepek laserem nebo tiskem,  samolepky v rolích (pro strojovou aplikaci), nebo na arších

 Evidenční logistické štítky s nepadělatelnými ochranými prvky

využití:   -     přesná evidence produktů,    ochrana skladového hospodářství,    sledování oběhu zboží

aplikace:   -     logistické štítky s hologramem nebo speciálním optickým prvkem vhodné pro tisk čárového i PDF kódu (hologram aplikovatelný na papírové i samolepící etikety)

Tiskoviny s nepadělatelnými ochranými prvky

využití:       certifikáty,     záruční listy,     servisní protokoly

aplikace:  bezpečnostní tiskoviny podle přání zákazníka