Technické štítky,  odolné technické štítky, bezpečnostní technické štítky