Špičkové produkty vyrobené ze speciálních bezpečnostních materiálů, do kterého jsou zakomponovány doplňující ochranné prvky.

 Popis: Mají pečetící a zajišťovací funkci.
Používá se k zaplombování různých druhů obalů, či  zařízení u kterých je třeba identifikovat neoprávněné vniknutí, či zásah.

Velmi citlivě indikuje jakýkoliv neoprávněný pokus o manipulaci = NEPŘENOSITELNOST.

Po zapečetění je obsah zajištěn nezaměnitelným způsobem, díky JEDNOZNAČNÉ IDENTIFIKACI