Hologram / OVD
Slovo HOLOGRAM pochází z řeckého holos a grafein (Holos=rytina, grafein=uplný), znamená úplný záznam.

Běžná polygrafie nebo fotografie umí v současnosti vytvořit pouze dvourozměrný (plošný) obraz.
Hologram nese informaci nejen o obrazu, intenzitě, ale i o fázi světla odraženého od zaznamenávaného předmětu, tzn dokáží pomocí dvojrozměrného nosiče obrazového záznamu, (emulze na skle, film, plastová folie), zobrazit trojrozměrné objekty, nebo iluzi pohybu.

 

Hustota záznamu informací např. v laserovém hologramu, (víc než 1000 čar/mm), je tak vysoká, že sofistikované hologramy není možno napodobit žádnou jinou tiskařskou nebo kopírovací technikou.

I proto našly hologramy silnou pozici v oblasti ochrany proti napodobení nebo padělání.

Použití holografie, je velmi rozmanité.

V polygrafii je velmi atraktivním grafickým, designovým i bezpečnostním prvkem s velkým rozsahem použití.

Tzv, bezpečnostní hologramy jsou velmi jistým a snadno použitelným ochranným prvkem s velmi širokým použitím.

 

Bezpečnostní hologramy 

Jako ochranné prvky jsou využívány BEZPEČNOSTNÍ, tzv. ceninové hologramy.

Bezpečnostní hologram se používá jako nejvyšší standard zabezpečení tiskovin, státních dokumentů a unikátních výrobků.

Díky technologii výroby pomocí elektronového litografu, kombinací různých typů provedení hologramů,  inovativních technologií a aplikací není možné takto vyrobené tiskoviny padělat.

V hologramu je spojena vysoká technická náročnost s výtvarnou a estetickou hodnotou. Designy ceninových hologramů jsou mezinárodně registrovány.

Výsledný vzhled  hologramů má velmi různé formy, záleží na provedení a způsobu aplikace.

Hologramy jsou plně metalické, částečně demetalizované nebo plně transparentní.

Užívají se kusové, průběžné, aplikované ražbou nebo lepením,  mohou být zapracovány do hmoty papíru, nebo třeba v okénkovém metalickém proužku.