Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Nezařazené

OCHRANNÉ PRVKY

Význam a užití

Potřeba chránit ceninový výrobek proti padělání a zabezpečit údaje na něm uvedené proti pozměňování vyžaduje vývoj stále nových a dokonalejších ochranných prvků. Jsou jimi zajištěny bankovky, dokumenty a doklady státního významu, cenné papíry prezentující určitou finanční hodnotu a mnoho dalších, ze široké palety ceninových výrobků. U těchto výrobků je dnes využívána řada ochranných prvků vyvíjených původně pro zajištění bankovek. Firma Euro Security Labels and Packaging s.r.o. jich nabízí celou škálu a jejich použití je možné dle potřeb a přání klienta.  

OCHRANNÉ PRVKY – OVD (OPTICKY VARIABILNÍ PRVKY)

Ochranný proužek
 

Ochranný proužek je kovový nebo pokovený proužek materiálu šířky obyčejně 1 – 2 mm, který je zapracován do hmoty materiálu při jeho výrobě. Může být zcela skryt, nebo může prostupovat nosičem střídavě na povrch; potom hovoříme o tzv. okénkovém ochranném proužku. Proužek může případně obsahovat negativní mikrotext nebo např. holografický motiv. Okénkový proužek je vyšší stupeň ochrany. V kombinaci s hologramem je stupeň zabezpečení jedním z nejvyšších.

Ochranné fólie
 

Ochranných fólií se při výrobě používá několik druhů. Aplikují se buď zatepla, ražbou, nebo jsou samolepicí. Razí se různobarevné, difrakční, případně holografická fólie. Jejich aplikací je dosaženo výrazného zabezpečení výrobku proti padělání nebo kopírování. Laminační a samolepící fólie se používají na průkazkách a dokumentech pro ochranu, podpisu, osobních dat proti pozměňování. Složením adhezní vrstvy jsou tyto fólie zajištěny proti sejmutí. Při pokusu o sejmutí se fólie zřetelně znehodnotí.

Hologramy
 

Hologramy mohou mít různé formy a způsoby aplikace. Užívají se kusové, průběžné, aplikované ražbou nebo lepením, v případě unity v okénkovém metalickém proužku mohou být zapracovány do hmoty papíru. Hologramy jsou buď plně metalické, částečně demetalizované nebo plně transparentní. V hologramu je spojena vysoká technická náročnost s výtvarnou a estetickou hodnotou. Pro ochranu jsou využívány BEZPEČNOSTNÍ, ceninové hologramy. Design ceninových hologramů je mezinárodně registrován.

BEZPEČNOSTNÍ HOLOGRAMY

 Chráněné hologramy

– exkluzivní holografické motivy, které nejsou volně dostupné a jsou navržené výhradně k použití s personalizací logem/jménem zákazníka nebo pro aplikaci na autorizované tiskoviny a karty.

 

 

Zákaznické hologramy

– exkluzivní holografické motivy navržené a rezervované pro konkrétního zákazníka.

 

Speciální optické ochranné prvky
Optický prach.

Unikátní technologie na bázi metalizovaných holografických optických  prvků, mají různé tvary dle přání zákazníka.

Každý jednotlivý kus je popsán a personalizován.Vzhledově vypadá jako prachové částice teprve při pohledu lupou nebo mikroskopem pak lze vidět detaily.Obsahují mikroprvky a nanoprvky, dále kinetické efekty a skryté prvky kontrolovatelné mikroskopem

Speciální optické ochranné prvky
3DYNAMICKÝ OBRAZ

Je zcela novým, nadstandardním ochranným prvkem,

který inovativním způsobem kombinuje 3D obraz s pohybem. Jak ukazuje videozáznam (vpravo), má nezaměnitelný typ prostorového optického designu, který je zcela odlišný od všech dosud v polygrafii používaných ochranných prvků a technik.
Nevyžaduje zvláštní světelné podmínky, je nezaměnitelný a snadno zapamatovatelný.

Speciální optické ochranné prvky
Irisový tisk
 

Jedná se o technologii vyznačující se plynulým přechodem jednotlivých odstínů barev. Použití této technologie v kombinaci S jinými speciálními tiskovými technologiemi např.s gilošovým motivem nebo podtiskovým rastrem zvyšuje stupeň zabezpečení.

3DYNAMICKÝ OBRAZ

3d-dynamicky-obraz
ukázka designu bez zákaznické personalizace